Pozyskaliśmy 1,6 miliona złotych na utworzenie drugiego żłobka w Koluszkach!

To już pewne, gmina otrzyma środki na dostosowanie budynku po byłym gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach na potrzeby drugiego żłobka. Finanse będą pochodzić z rządowego programu „Maluch+”, który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przypomnijmy, że Urząd Miejski opracował już stosowny projekt zagospodarowania budynku. Na parterze zostaną ulokowane pomieszczenia administracyjne i kuchnia. Na I piętrze znajdzie się żłobek dla 64 dzieci. II piętro zostanie przeznaczone dla czterech grup przedszkolnych (łącznie 100 dzieci), które odciążą obecne placówki. Aby zapewnić wygodny dostęp do pomieszczeń, do budynku zostanie dobudowana klatka schodowa z windą. Dodatkowo szatnie zostaną przypisane oddzielnie dla żłobka i przedszkola, poprzez ulokowane ich na każdym z pięter.

Dodajmy, że na prowadzenie żłobka w powyższym miejscu, gmina pozyskała 1,3 mln zł dotacji ze środków unijnych.

Żłobek najpóźniej ruszy 1 stycznia 2021 r. W optymistycznym wariancie, który związany jest m.in. ze sprawnym wyborem wykonawcy, uruchomienie może nastąpić już we wrześniu 2020 r.

Pamiętajmy także, że z końcem kwietnia 2020 r. miejski żłobek przy ul. Staszica w Koluszkach przestanie podlegać pod projekt unijny. Oznacza to, że od 1 maja przy naborze nie będą obowiązywać już kryteria projektu skierowane do osób o szczególnej sytuacji na rynku pracy, ale nabór będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy.

image_pdfimage_print