Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców hitem tarczy antykryzysowej w Koluszkach

Wsparcie finansowe poprzez koluszkowski Urząd Pracy

Mieszkańcy naszej gminy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, realizowane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wnioski w filii w Koluszkach są już przyjmowane. Jedynie do 17 kwietnia nasz Powiatowy Urząd Pracy wypłacił ponad 1 mln zł wsparcia w ramach pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Ponieważ pożyczka nie może być większa niż 5 tys. zł, oznacza to, że ze wsparcia skorzystało ponad 200 lokalnych przedsiębiorców. Co więcej, liczba składanych wniosków o pożyczkę ciągle się zwiększa.

Ogromna popularność powyższej propozycji finansowej, realizowanej w ramach tarczy antykryzysowej, wynika zapewne z możliwości ubiegania się o jej całkowite umorzenie. A by je uzyskać, wystarczy prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Przedsiębiorca musi jednak przypilnować jedną ważną czynność. – Po upłynięciu 3-miesiecznego okresu od podpisania umowy na pożyczkę, przedsiębiorca ma 14 dni na to, by wystąpić z wnioskiem o umorzenie pożyczki. Jeżeli tego nie zrobi, automatycznie przejdzie w tryb konieczności jej spłacania – zaznacza Lechosław Świerczyński, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi-Wschód Filia w Koluszkach.

Dodajmy, że o pożyczkę o wartości do 5 tysięcy złotych mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy do 9 pracowników, a nawet ci, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Pożyczka udzielana jest jednorazowo. W przypadku niemożności umorzenia, okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Dofinansowania

Pakiet rozwiązań wspierających pracowników i ich pracodawców w ramach tarczy antykryzysowej, który obsługują Powiatowe Urzędy Pracy, obejmuje również inne formy.

Samozatrudnieni, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tu wysokość dopłaty to od 50 do 90 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, w zależności od wielkości spadku obrotów.

Z kolei przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dopłatę do części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Widełki są identyczne jak u samozatrudnionych.

Wersja papierowa szybsza od elektronicznej

Wnioski w ramach powyższych sposobów wsparcia finansowego można składać elektronicznie, ale Urząd Pracy w Koluszkach uruchomił też skrzynkę podawczą, dającą możliwość składania wniosków w formie papierowej. – Przy drzwiach Urzędu umieściliśmy skrzynkę, do której można wrzucać wnioski. Skrzynka jest codziennie opróżniana. Ponieważ serwery potrafią się „zapychać”, z doświadczenia już wiemy, że niejednokrotnie szybciej zrealizowany zostanie wniosek w formie papierowej obsługiwany przez naszą filię – dodaje kierownik Lechosław Świerczyński. Pracownicy naszego Urzędu Pracy pomagają także przy wypełnianiu wniosku, prowadząc beneficjenta podczas rozmowy telefonicznej niemalże „za rękę”.

Więcej szczegółów o tarczy antykryzysowej można uzyskać na stronach Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód.

image_pdfimage_print