Pozimowe kontrole placów zabaw

Trwa kompleksowy przegląd placów zabaw na terenie Gminy Koluszki. Obiekty są sprzątane, a uszkodzone elementy wymienianie na nowe. Swoje uwagi co do stanu technicznego mogą zgłaszać również rodzice, kontaktując się z Biurem Inżyniera Gminy (44 725 67 68). Za przeprowadzane przeglądy odpowiedzialny jest Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach. Dotychczasowe oględziny wykrywały liczne przypadki zmurszałych belek, uszkodzonych huśtawek i siatek ogrodzeniowych. Przegląd przeprowadziła także profesjonalna firma zewnętrzna, która specjalizuje się w kontroli placów zabaw. Efektem było zwrócenie uwagi na takie nieprawidłowości, jak za blisko przygotowane przez sołectwo miejsce pod ognisko, czy ostre zakończenia elementów ogrodzeń. Przeglądy mają potrwać do końca marca, tak by po nadchodzących świętach place zabaw mogły być bez przeszkód użytkowane.

image_pdfimage_print