Powstaną nowe założenia do strategii gminy

Rozpoczynają się prace nad stworzeniem strategii rozwoju naszej gminy do 2030 r. Obecnie wybierany jest wykonawca, który podejmie się tego zadania. Wkrótce ogłoszone zostaną konsultacje społeczne, w trakcie których mieszkańcy będą mogli prezentować swoje założenia odnośnie kierunku w jakim powinna rozwijać się Gmina Koluszki. 

Przypomnijmy, że do tej pory rozwój naszej gminy szedł w trzech kierunkach. Pierwszy z nich polegał na budowaniu zaplecza pod pozyskiwanie dużych inwestorów, którzy zapewnią dodatkowe miejsca pracy oraz wpływy do gminnego budżetu. Chodziło tu o rozbudowę koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Drugi kierunek to budownictwo mieszkaniowe. Ponieważ bolączką naszego miasta stał się w pewnym momencie brak nowych mieszkań, władze gminy zmierzały do podejmowania takich decyzji, które zachęciłyby developerów do inwestowania w nowe budownictwo mieszkaniowe. Trzeci z kierunków to turystyka weekendowa, której efektem są m.in. ścieżki rowerowe oraz kompleks turystyczno-wypoczynkowy w Lisowicach. 

Strategia rozwoju poza elementem informacyjnym, jako dokument jest niezbędna do pozyskiwania środków z UE.          

 

image_pdfimage_print