Powiat Łódzki Wschodni obradował w Koluszkach

W dniu 21 kwietnia (czwartek) o godz. 11:00, w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, odbyły się obrady XLIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w trybie zdalnym z możliwością osobistego uczestnictwa. Radni Powiatowi, którzy przybyli do sali widowiskowej koluszkowskiego magistratu uczestniczyli w niej osobiście, a pozostali obradowali zdalnie. W sesji udział wzięły ponadto władze samorządowe szczebla gminnego i powiatowego; BurmistrzWaldemar Chałat, Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzej Opala, w-ce starosta Ewa Gładysz, dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy wraz z uczniami, którzy przyjęli z rąk starosty nagrody za osiągniecia sportowe w roku 2021.

Na początku obrad głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu, Sławomir Sokołowski oraz Gospodarz Koluszek, Burmistrz Waldemar Chałat. W programie sesji znalazły się m.in. sprawy budżetowe, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami, przemówienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z okazji Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Przedstawione też zostało sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi  oraz Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok”. Podjęto też uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2022-2028” .

image_pdfimage_print