Poszerzamy strefę kanalizacji

Do końca 2015 r. Gmina Koluszki zakończy budowę 26 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki tej inwestycji z sieci kanalizacyjnej korzystać będzie 11 691 mieszkańców, a stopień skanalizowania aglomeracji Koluszki (Koluszki, Felicjanów i Żakowice) wyniesie 82 proc. W stosunku do założeń z roku 2014 r. Gmina postanowiła zatem rozszerzyć projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej o dodatkowe 12 km sieci sanitarnej.

Oprócz budowy planowanej kanalizacji w os. Łódzkie I, ul. 11 Listopada, ul. Brzezińskiej oraz rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków, do projektu dołączona zostanie budowa kanalizacji w os. Łódzkie II, Żakowicach, ul. 3 Maja, Paderewskiego oraz zakup samochodu serwisowego. Po rozszerzeniu całkowita wartość projektu przewidzianego do realizacji na lata 2014-2015 to 37 mln zł, z czego aż 25 mln zł ma wrócić do gminnej kasy w formie dofinansowania oraz zwrotu podatku VAT. Będzie to zatem największy w historii Gminy Koluszki projekt unijny.
Decyzja o poparciu przez radnych projektu zapadła podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, wraz z zatwierdzeniem zmian w budżecie Gminy Koluszki.
Realizacja nowego zadania inwestycyjnego wiązać się będzie oczywiście z zaciągnięciem pożyczki. Będzie to jednak preferencyjna, oprocentowana poniżej inflacji pożyczka, którą specjalnie na tego typu okoliczność uruchomił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jednocześnie gmina może liczyć na umarzane w 40 proc. pożyczonego kapitału.
Inwestycja, z którą mierzy się Gmina Koluszki, w pewien sposób została wymuszona przez europejskie przepisy. Zgodnie z unijną dyrektywą 91/271/EWG, która ma celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń z przydomowych szamb, do 31 grudnia 2015 r. miejscowości liczące powyżej dwóch tysięcy mieszkańców muszą być blisko w 100 proc. skanalizowane i podłączone do oczyszczalni ścieków. Jeśli to się nie uda, gminy będą płacić kary.
Przypomnijmy jednocześnie, że w ostatnim czasie miały miejsce dwie ważne interpretacje przepisów ustaw związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Jedna z nich potwierdzona wyrokami sądów, jest taka, że po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej lokalny samorząd upoważniony jest do wymuszenia na mieszkańcach w drodze decyzji administracyjnej (na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku) podłączenia się do sieci, o ile mieszkaniec nie posiada oczyszczalni przydomowej spełniającej wszystkie normy. Gminom groziło bowiem to, że nawet jeśli wybudują sieć kanalizacyjną, to nie spełnią norm ze względu na niechęć części mieszkańców do wykonania podłączeń. Zalety i komfort tego typu instalacji są jednak na tyle przekonujące, że coraz więcej sceptycznych osób do tego obowiazku już się powoli przekonuje.
Przypomnijmy, że Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wciąż prowadzi nabór do projektu podłączenia ze wsparciem. W jego ramach istnieje możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację nawet do 45 proc., a sama płatność za wybudowane podłączenie rozkładana jest na nieoprocentowane raty.

Zakres prac kanalizacyjnych w ramach rozszerzenia projektu (realizacja rok 2015)

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koluszkach i Żakowicach w ulicach Koluszkowskiej i Liliowej (ETAP I)
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Żakowicach w ul. Wspólnej, ul. Wiśniowej i w Koluszkach w ul. Topolowej, ul. Akacjowej, ul. Kasztanowej, ul. Jaśminowej, ul. Lipowej (ETAP II)
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Żakowicach, w ul. Kwiatowej, ul. Łącznej, ul. Magnoliowej, w Koluszkach w ul. Topolowej, ul. Wierzbowej, ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Orzechowej, ul. Jodłowej, ul. Świerkowej, ul. Pileckiego (ETAP III)
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Żakowicach w ul. Spacerowej, ul. Poprzecznej, ul. Szkolnej, ul. bez nazwy

( dz. 176 – obr. Żakowice), ul. Dworcowej, ul. Willowej, ul. Dojazdowej, ul. Zakątnej, ul. Krótkiej, ul. Lipowej, ul. Piotrkowskiej i w Koluszkach w ul. Armii Krajowej, ul. Krótkiej, w ul. Kolejowej w Żakowicach (ETAP IV i IVa)
– Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 716, tj. ul. Piotrkowskiej
w Żakowicach i Różycy (ETAP V)
– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja i w ul. Paderewskiego

image_pdfimage_print