Poszerzamy strefę ekonomiczną

Coraz wyraźniejsze zainteresowanie Koluszkami, jako dogodnym miejscem do lokowania zakładów przez dużych inwestorów, skłoniło Urząd Miejski do szukania kolejnych terenów, które mogłyby powiększyć koluszkowską strefę ekonomiczną, zlokalizowaną przy ul. Nasiennej w Koluszkach.

Strefa ekonomiczna, które powstała w naszym mieście w 2009 r., obejmuje teren 21 ha, i obecnie jest już w większej połowie zajęta przez cztery firmy: SuperDrob – potentata branży drobiowej, Logiq Rożko – który kończy budowę potężnego centrum logistycznego, Petro Energię – lokalnego dystrybutora paliw, oraz firmę NordFarm – producenta suplementów diety.
By zabezpieczyć rozwój strefy na kolejne lata, podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach burmistrz Koluszek wystąpił do radnych z propozycją poszerzenia strefy ekonomicznej o kolejne 36 ha. Nowe tereny, będące własnością Gminy Koluszki rozciągają się wzdłuż bocznicy kolejowej, która prowadzi od ul. Krańcowej do składów paliw. Na tę okoliczność podzielono również teren po dawnej cegielni. Do tej pory, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, na cegielni miał zostać zlokalizowany Park Rozrywki. Obecnie temat ten to już kwestia fantastyki naukowej. Większość terenu cegielni zostaje zatem włączona do strefy ekonomicznej, a na cele rekreacyjne (ewentualny basen, tereny zielone) pozostawiono ok. 10 ha.
Lokalizacja nowych terenów przy bocznicy kolejowej, również została wybrana nie przez przypadek. Jedna z najważniejszych koncepcji, która została związana z powiększeniem strefy, dotyczy bowiem budowy dworca intermodalnego, czyli terminalu przeładunkowego. W ten sposób przerzucane z TIRów na tory towary, mogłyby być transportowane do terminalu na łódzkim Olechowie, a stamtąd koleją wprost do odległych Chin.
Uchwała o poszerzeniu strefy ekonomicznej, która podczas poniedziałkowej sesji została przyjęta przez radnych, to oczywiście dopiero wstęp i swego rodzaju „zielone światło” do bardzo złożonej pracy, która czeka naszą Gminę. Najpierw przegłosowana uchwała trafi do Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i po odpowiedniej rekomendacji przedstawiona zostanie ministrowi gospodarki. Ten z kolei zadecyduje o tym, czy nasza strefa jest na tyle rozwojowa, że może zająć miejsce strefy ekonomicznej w innej gminie lub mieście. Należy bowiem pamiętać, że ilość hektarów jakie mogą zajmować strefy ekonomiczne w całej Polsce jest ściśle uzgodniona z UE, w myśl równości gospodarek unijnych. Jeżeli zatem dany samorząd ma problemy ze znalezieniem inwestorów, a tereny świecą pustką, pozwolenie na prowadzenie strefy jest mu odbierane, w jego miejsce wchodzi podmiot z bardziej perspektywicznym rozwojem. Wszystko wskazuje na to, że Koluszki należą do tej drugiej grupy.
Nim na nowe tereny inwestycyjne wprowadzą się nowe firmy, przez kilka najbliższych lat Gmina będzie musiała również uzbroić teren w nowe drogi i sieć wodno-kanalizacyjną. Konieczna będzie również przebudowa sieci energetycznej. Wszystko to będzie oczywiście kosztować Gminę znaczne pieniądze. Na szczęście na uzbrajanie terenów w strefach ekonomicznych można pozyskiwać spore dofinansowanie unijne. Poza tym wniesione nakłady finansowe mają szansę zwrócić się z wielokrotną nadwyżką. Przy założeniu, że dodatkowe 36 ha, o które występuje gmina, sprzeda się wg stawki za jaką przekazaliśmy działkę firmie SuperDrob, Gmina Koluszki na samej sprzedaży terenu może zarobić 20 mln zł.

image_pdfimage_print