„Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki”

1 marca 2021 roku Gmina Koluszki podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0002/20-00 pod nazwą „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki”, w ramach którego na 80-ciu nieruchomości prywatnych z terenu miasta i gminy Koluszki wykonana zostanie mikroinstalacja fotowoltaiczna. Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych rozdysponowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 432 665,88 zł brutto.

Otrzymane dofinansowanie to kwota nieprzekraczająca 1 120 000,00 zł.

Zasadniczym celem projektu jest spowodowanie poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta i gminy. W ramach projektu powstanie 80 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 244,80 KW.

image_pdfimage_print