Podwyżka za odbiór odpadów pod lupą

Od 1 maja 2019 r. mieszkańcy Gminy Koluszki oraz działkowcy zapłacą więcej za wywóz odpadów komunalnych. Opłaty wzrosną z 8 zł na 17,50 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów segregowanych oraz z 17 zł na 35 złotych od osoby za odpady niesegregowane. Pierwsza płatność wg nowych stawek przypadnie na koniec czerwca. Ustalono także ryczałtową stawkę opłaty za wywóz odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część roku. W tym przypadku stawka wynosić będzie 400 zł na rok za jedną nieruchomość. Jako ciekawostkę dodajmy, że średnio każdy mieszkaniec naszej gminy produkuje ok. 0,5 tony śmieci rocznie.

Czy stawki podnosi tylko Gmina Koluszki?

Nie. Podwyżki dotykają samorządów w całej Polsce.

Ceny odbioru odpadów u sąsiadów

Odpady segregowane: Tuszyn – 19 zł, Andrespol – 18 zł, Łódź – 13 zł, Brójce – 18 zł, Aleksandrów Łódzki – 20,90 zł. Wiele miejscowości, jak na przykład Brzeziny, jest wciąż przed rozstrzygnięciem nowego przetargu na odbiór odpadów i szykuje się na podwyżki.

Dlaczego musimy więcej zapłacić?

Wzrost cen nie jest podyktowany chęcią ściągania dodatkowych opłat przez gminę. Powyższe stawki zostały określone przez firmę, która wygrała nowy przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Podwyżkę firmy w całej Polsce tłumaczą m.in. kilkukrotnym wzrostem cen transportu, energii i tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli opłaty ponoszonej z tytułu składowania odpadów. Ta ostatnia będzie zresztą wzrastać także w kolejnym roku.

Resort środowiska podwyżkę opłat na składowiskach argumentuje tym, że ma ona powstrzymać gospodarujących odpadami przed składowaniem zmieszanych odpadów komunalnych i niejako „napędzać” zbiórkę z podziałem na poszczególne frakcje (papier, szkło, plastik). Wyższe opłaty za składowanie mają zatem skłaniać do ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych, a nie ich składowania.

Wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów:

rok 2013 – 70 zł za tonę

rok 2019 – 170 zł za tonę

rok 2020 – 270 zł za tonę

Brak konkurencji

Gmina nie preferuje danej firmy, która odbiera odpady. Do obecnego przetargu stanęła tylko jedna firma.

Czy gmina zarabia na „śmieciach”?

Wyroki sądów administracyjnych dają jasno do zrozumienia, że samorządy nie mogą zarabiać na odbiorze odpadów. Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła jej dodatkowych zysków.

Bez podwyżek przez ostatnie lata

W Gminie Koluszki dotychczasowa stawka 8 zł za odpady segregowane i 17 zł za niesegregowane, nie była zmieniana przez ponad 3 lata. Ostatni wzrost o 2 zł odnotowano w styczniu 2016 r.

Informacja o podwyżce opłat za śmieci

UWAGA: W ciągu najbliższych tygodni do mieszkańców naszej gminy dotrą pisma z dokładną informacją o wysokości i terminach opłat za odbiór odpadów komunalnych. Powyższe decyzje o zwiększeniu opłat będą roznosić urzędnicy oraz sołtysi.

image_pdfimage_print