Podsumowanie programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koluszki

Gmina Koluszki z sukcesem zakończyła termomodernizację 25 budynków z zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej. Ta największa tego typu inwestycja w historii Gminy Koluszki, podyktowana była czymś więcej niż tylko chęcią zmniejszenia rachunków za ogrzewanie oraz poprawą jakości powietrza na skutek wymiany starych urządzeń grzewczych. Gmina Koluszki jako inwestor w dużej mierze chciała poprawić również wygląd starych, zniszczonych już budynków. Dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych budynki zyskały zatem odświeżoną elewację, która nadała nową jakość w sferze wizualnej.

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z UE w wysokości aż 16,4 mln zł. Złożony wniosek został wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski. Nie mniej skomplikowanym zadaniem niż przygotowanie samego wniosku o udzielenie dotacji unijnej, okazało się opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej oraz znalezienie rzetelnych wykonawców na wszystkie inwestycje.

Projekt był realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

1. Termomodernizacja budynku: Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 14 – budynek użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym)

2. Termomodernizacja budynku: Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 20 – budynek użyteczności publicznej (Przedszkole w Gałkowie Dużym)

3. Termomodernizacja budynku: Będzelin ul. Strażacka 16 – budynek użyteczności publicznej (OSP Będzelin)

4. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 11 Listopada 39 – budynek użyteczności publicznej (OSP Koluszki)

5. Termomodernizacja budynku: Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 18 – budynek użyteczności publicznej (OSP Gałków Duży)

6. Termomodernizacja budynku: Długie 58 – budynek użyteczności publicznej (OSP Długie)

7. Termomodernizacja budynku: Borowa ul. Długa 164 – budynek użyteczności publicznej (OSP Borowa)

8. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 11 Listopada 33 – budynek użyteczności publicznej (Miejska Biblioteka Publiczna)

9. Termomodernizacja budynku: Regny ul. Główna 22 – budynek użyteczności publicznej (Świetlica w Regnach)

10. Termomodernizacja budynku: Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12 – budynek użyteczności publicznej i mieszkalny (budynek po byłej przychodni)

11. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Staszica 34 – budynek użyteczności publicznej (była przychodnia)

12. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Budowlanych 4, 4a – budynek użyteczności publicznej i mieszkalny (budynek mieszkalny wraz z budynkiem Przedszkola)

13. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Partyzantów 56 – budynek mieszkalny

14. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Teatralna 6 – budynek mieszkalny

15. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 3 Maja 18 – budynek mieszkalny

16. Termomodernizacja budynku: Gałków Mały ul. 1 Maja 2 – budynek mieszkalny

17. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Próchnika 18 – budynek mieszkalny

18. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Warszawska 124 – budynek mieszkalny

19. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Brzezińska 30 – budynek mieszkalny

20. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Brzezińska 18 – budynek mieszkalny

21. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Brzezińska 32 – budynek użyteczności publicznej

22. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Mickiewicza 4 – budynek użyteczności publicznej

23. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 3 Maja 2 – budynek użyteczności publicznej (MOK – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach)

24. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Kościuszki 16 – budynek użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 2 i I LO w Koluszkach)

25. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 11 Listopada 65 – budynek użyteczności publicznej (część niska budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach)

……………

Projekt pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”. Kwota dofinansowania z UE, która zasiliła budżet Gminy to 16 434 958,84 zł.

OSP Długie wypiękniało

W ramach prac termomodernizacyjnych na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem na dachu strażnicy zamontowano instalację fotowoltaiczną, wymieniono instalację elektryczną, instalację odgromową oraz oświetlenie wewnętrzne. Docieplony został strop, dach, fundamenty oraz ściany zewnętrzne. Budynek zyskał nowe orynnowanie, parapety, nawietrzniki, stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne. Wyremontowano wieżę strażnicy, kominy, schody i spoczniki a wokół budynku wykonana została opaska z kostki. Przy okazji budynek zyskał nową instalację teleinformatyczną.

Strażacy i mieszkańcy cieszą się z nowego budynku remizy, mówiąc „jest jak nowy”. Pan Stanisław spotkany w sklepie „U Ilonki” na Długiem mówi, że strażacy ochotnicy to ludzie najdzielniejsi z dzielnych, ponieważ oni swoją służbę Ojczyźnie świadczą honorowo. Dlatego remont remizy im się należał i niech służy wszystkim jak najdłużej i przyciąga kolejnych ochotników. Także Prezes OSP Długie dh Rafał Cieślak widzi wiele pozytywnych aspektów przeprowadzonej gruntownej termomodernizacji strażnicy w Długiem. Wśród korzyści jakie zauważył wymienia m.in. zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku i jednocześnie zapewnienie komfortu cieplnego i redukcję emisji szkodliwych związków podczas ogrzewania budynku.

Wskazuje także, że termomodernizacja strażnicy wpłynęła pozytywnie na jej postrzeganie przez okoliczną społeczność. Wizualnie zadbany i dopracowany wygląd budynku cieszy oko mieszkańców. Podkreśla fakt, że strażacy czynnie uczestniczą w rozwoju strażnicy, a przeprowadzony remont zmobilizował ich jeszcze bardziej do podwyższania standardów budynku w jakim wykonują podstawowe czynności wynikające z ochrony ludności i mienia. Termomodernizacja była priorytetowym elementem w szeregu zmian jakie są planowane i stopniowo realizowane na terenie strażnicy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach

Przewidziany w projekcie termomodernizacji zakres prac częściowo zrealizowano jeszcze jesienią 2018 roku, skupiając się na robotach sanitarnych. W pierwszym etapie zmodernizowano system grzewczy, uposażając obiekt w nowy kocioł kondensacyjny. W drugim kwartale 2019 roku wiosenne warunki pogodowe sprzyjały pracom demontażowym, realizacji kanalizacji deszczowej i drenażu wokół budynku. Kolejnym etap związany był z dociepleniem stropu i ścian, zakończony położeniem tynku ciepłochronnego. „Kropką nad i“ okazał się montaż instalacji fotowoltaicznej i odgromowej, poprzedzony wymianą pokrycia dachowego.

Jeszcze do niedawna termomodernizacja tego budynku pozostawała jedynie w spisie potrzeb naszego miasta, bez odzwierciedlenia w planie budżetowym Gminy. Przeprowadzenie tak rozbudowanego przedsięwzięcia stało się możliwe dzięki unijnej pomocy finansowej.

Poza redukcją emisję szkodliwego CO2, dodatkową korzyścią jest polepszenie wizerunku miasta i przyszła oszczędność środków finansowych przeznaczanych na koszty eksploatacyjne, w tym zużycie energii.

Budynek przy ul. Brzezińskiej 30

Kamienica ta to jeden z najefektowniej zmodernizowanych budynków w Koluszkach. Aby zachować oryginalną stylizację i zdobienia, budynek został docieplony zgodnie z wymogami konserwatora zabytków. Uwagę przykuwa również żółto-piaskowa elewacja. W kamienicy wymieniono drzwi, okna, pokrycie i konstrukcję dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi. Wyremontowano także balustrady.

Modernizacji uległ również system grzewczy. Pojawiła się nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Stworzono także instalację, która dostarcza ciepło z kotła gazowego, zamontowanego w sąsiednim budynku przy ul. Brzezińskiej 32.

Modernizacja budynku dawnego Urzędu

Budynek przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach to dawna siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Obecnie mieści się w nim siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydziały starostwa powiatowego, obsługujące mieszkańców naszej gminy.

W ramach zaplanowanych prac w budynku wymieniono całą instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Zamontowany w obiekcie kocioł gazowy będzie zasilał budynek przy ul. Brzezińskiej 32 i Brzezińskiej 30 w Koluszkach. Dociepleniu stropów i ścian, towarzyszyła wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz prace związane z wymianą pokrycia dachu oficyny, przemurowaniem kominów i remontem balustrad.

Po zakończeniu termomodernizacji budynek czeka również remont wewnętrzny.

Sala widowiskowa na niskiej części budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach

Projekt ma na nowo tchnąć życie kulturalne w zdegradowany budynek. Tego rodzaju inwestycja była wręcz niezbędna dla naszej gminy, ponieważ poza nią nie dysponowaliśmy odpowiednim obiektem do przeprowadzania większych imprez miejskich. W sali kinowej mieści się za mało miejsc, w dodatku jedynie stacjonarnych, a hala sportowa zniechęca złą akustyką.

Aby przywrócić sali odpowiedni blask i funkcjonalność, budynek został poddany gruntownej przebudowie. Po przebudowaniu ścian z płytowych na ceglane i dociepleniu murów, w budynku wymieniono ogromnie zniszczone drzwi i okna. Potężnej modernizacji poddany został również dach, łącznie z odgromieniem, przemurowaniem kominów, orynnowaniem i obróbkami blacharskimi. W budynku wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, przebudowano sale i piwnice, zamontowane nowe oświetlenie wraz instalacją gniazdkową, teleinformatyczną oraz nagłośnieniową. Jednym z ważniejszych elementów modernizacji było stworzenie sprawnie działającego systemu wentylacji mechanicznej i ogrzewania, którego braki były bardzo odczuwalne przed przebudową.

Obecnie sala widowiskowa może pomieścić ok. 300 osób. W budynku powstało zaplecze sanitarne i miejsce pod catering, z kolei piwnice sali zostały przerobione na urzędowe archiwa. Pojawiło się także sporo dodatkowych pomieszczeń, w tym nowa Sala Ślubna, wykorzystywana na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Koluszkach. Do jej utworzenia wykorzystano m.in. stary łącznik, w którym kiedyś znajdowała się przychodnia. Sala została już w pełni wyposażona, a jej wystrój odpowiednio zaaranżowany.

image_pdfimage_print