Podpisano umowę na budowę nowego wiaduktu w Koluszkach

Odliczanie ruszyło. Wiemy już kto i za ile wybuduje nowy wiadukt łączący dwie strony Koluszek. Niestety, pytanie o to, kiedy stary wiadukt zostanie zamknięty dla ruchu, wciąż pozostaje pytaniem otwartym.

 

28 lipca na terenie sąsiadującym z wiaduktem, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza Schreibera, której punktem kulminacyjnym było oficjalne podpisanie umowy na wykonanie prac budowalnych. Umowę podpisali: dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Mirosław Kukliński, oraz Andrzej Banaszek, w-ce prezes spółki Primost Południe, firmy która podjęła się wykonania inwestycji.

– Wiadukt, który widzimy, zostanie całkowicie rozebrany. W tym miejscu powstanie nowa konstrukcja, wzbogacona o chodniki, nowe oświetlenie, kanalizację deszczową. Koszt tych prac to 25,5 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa może wynieść do 7 mln zł. To zdecydowanie największa inwestycja w woj. łódzkim prowadzona przez Zarząd województwa – podkreślił Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa.

 

Obiekt do rozbiórki

Obecny wiadukt powstał w 1975 roku i został już mocno wyeksploatowany. – Na ten wiadukt wydawaliśmy kilkadziesiąt, a nawet do 200 tys. zł rocznie, poprawiając go, ponieważ było zagrożenie dla ruchu pieszego, drogowego, ale przede wszystkim kolejowego. Spadający beton mógł doprowadzić do katastrofy kolejowej – stwierdził Mirosław Kukliński, dyrektor ZDW w Łodzi.

Nowy obiekt będzie miał długość 132,3 m i szerokości 13,4 m. Długość najdłuższego przęsła wyniesie 33 m, a wiadukt będzie wybudowany w technologii nasuwu podłużnego, co umożliwi prace bez konieczności całkowitego zamykania ruchu kolejowego pod obiektem.

Inwestycja zakłada również rozbudowę dojazdów do wiaduktu (łącznie ok. 600 metrów). Przebudowie zostaną poddane również skrzyżowania z drogami gminnymi: ul. Łódzką i ul. Przejazd.

W ramach inwestycji poprawie ulegnie także bezpieczeństwo: powstaną nowe chodniki i oświetlenie drogowe. Jezdnia i obiekt zyskają również kanalizację deszczową. W ciągu drogi powstaną nowe zjazdy i kryte rowy. Przebudowana zostanie także sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

 

Objazdy i zamknięcie

Najważniejsze pytanie, jakie nurtuje naszych mieszkańców, to data zamknięcia wiaduktu dla ruchu. W ostatnim numerze naszej gazety, jako hipotetyczny termin padł koniec sierpnia. Po obecnych rozmowach z wykonawcą i dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, termin ten uległ pewnemu urealnieniu. Choć wciąż data zamknięcia nie jest znana, musimy brać raczej pod uwagę jej przesunięcie o co najmniej 3 miesiące, czyli na przełom listopada i grudnia. Wykonawca musi bowiem dokonać stosownych uzgodnień z koleją. Aby jak najbardziej skrócić okres zamknięcia wiaduktu dla ruchu, czas ten będzie wykorzystany do zmagazynowania niezbędnych materiałów budowlanych.

– W tej chwili będą trwały przygotowania do inwestycji. Będziemy opóźniać zamknięcie starego wiaduktu, aby wykonać wszystkie niezbędne prace okołoinwestycyjne. Dopiero w momencie, gdy zostanie zmagazynowany materiał do zakładania nowych przęseł, nastąpi demontaż obecnego wiaduktu. W tym miejscu bardzo apeluję o wyrozumiałość. My na każdej inwestycji spotykamy się z mniejszymi lub większymi protestami z tytułu objazdów. Nie da się jednak prowadzić dużych prac budowlanych i unikać objazdów. Ta wyrozumiałość ze strony mieszkańców jest tu bardzo przez nas oczekiwana – zaznaczył Mirosław Kukliński, dyrektor ZDW w Łodzi.

Z apelem, tym razem do wykonawcy, wystąpił także burmistrz Koluszek Waldemar Chałat: – Dołączam się do apelu pana Marszałka, by wykonawca wykonał to zadanie jak najszybciej, i jednocześnie wyrażam nadzieję, że ta inwestycja przebiegnie w sposób sprawny i jak najmniej dokuczliwy dla mieszkańców Koluszek.

Jeśli chodzi o objazdy, w tej kwestii nie zaszły żadne zmiany. Ruch będzie poprowadzony następującymi trasami:

– dla pojazdów do 5 ton: ul. 3 Maja – Krańcową – Felicjanów (przejazd) – ul. 11 Listopada – rondo przy wiadukcie;

– dla pojazdów powyżej 5 ton przez: Rokiciny DW 716 – Ujazd DW 713 – Budziszewice DW 715.

 

Gmina Koluszki ze swej strony wskaże jeszcze dodatkowe drogi od stron Erazmowa, które wesprą objazdy. Szczegóły poznamy wkrótce. Dodajmy, że zarówno gmina jak i ZDW w Łodzi prowadziły rozmowy o uruchomieniu tymczasowego przejazdu przez tory przy wiadukcie, ale rozwiązanie to zostało odrzucone przez PKP jako niezasadne do wykonania z przyczyn technicznych (zbyt duże zagęszczenie torów i ruch pociągów).

 

Jeśli chodzi o datę zakończenia inwestycji, ta planowana jest na 31 października 2022 r. Jest to jednak data hipotetyczna. Jak podkreślił bowiem dyrektor ZDW w Łodzi, ze względu na uporczywe odwołania, inwestycja ma już trzymiesięczne opóźnienie. Inwestor zrobi jednak wszystko, żeby maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji, idąc na różne udogodnienia i współpracę z wykonawcą, oczywiście w ramach prawa.

image_pdfimage_print