Planujemy pozyskać 50 mln złotych na gminne inwestycje

Na te inwestycje chcemy pozyskać dofinansowanie

Gmina Koluszki zamierza skorzystać ze wsparcia Funduszu Inwestycji Samorządowych celem dofinansowania zadań inwestycji. Fundusz to rządowy program potocznie zwany „Tarczą inwestycyjną”. Źródłem jego finansowania jest bowiem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Do wojewody, który będzie pośredniczył w przekazywaniu wsparcia finansowego, trafiło aż 17 wniosków z Gminy Koluszki. Większość ze złożonych wniosków posiada już pełną dokumentację i pozwolenia. Poznając listę złożonych zadań, możemy zatem przyjrzeć się planom inwestycyjnym naszej gminy.

Największą grupę wśród zadań ubiegających się o dofinansowanie, stanowią inwestycje drogowe. Na liście znalazła się przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, zakończenie budowy dróg na osiedlu Łódzkim II oraz osiedlu Czarneckiego w Koluszkach, budowa ul. Chrustowskiej w Borowej, przebudowa ulic przy wtorkowym rynku w Koluszkach (Wołyńska, Konopnicka, Krzywa, Krzemieniecka) wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przebudowa drogi powiatowej od Różycy do Gałkowa Dużego wraz z budową kanalizacji. Z Funduszu gmina chce również pozyskać dodatkowe pieniądze na przebudowę ul. Hallera, Mickiewicza, Śląskiej i Pomorskiej w Koluszkach oraz budowę tunelu pod torami w Gałkówku. Do tematu drogowego możemy jeszcze dorzucić budowę parkingów przy cmentarzu w Kaletniku i Gałkowie Dużym, oraz przy przedszkolu i szkole w Gałkowie Dużym.

Korzystając z „tarczy inwestycyjnej” zaplanowała także dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej i I LO w Koluszkach, budowę kolektora deszczowego od odlewni do Słotwin w celu odwodnienia wschodniej strony miasta. Powrócono również do tematu budowy nowego targowiska za marketem Biedronka, oraz do koncepcji stworzenia nowych parków i terenów zielonych w Koluszkach.

Przy pomocy powyższych środków gmina chce także przeprowadzić kompleksową przebudowę stadionu OSiR przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach, wybudować nowy budynek klubowy dla LKS Różycy oraz sfinansować dodatkowe atrakcje w Lisowicach. Na liście inwestycyjnej pojawiła się również pewna nowość, w postaci tężni solankowej w Parku Miejskim w Koluszkach.

Każde z powyższych zadań będzie opiniowane przez wojewodę indywidualnie. Jeżeli wszystkie zostałyby rozpatrzone pozytywnie, łączna wartość dofinansowania która spłynęłaby do Gminy Koluszki, przekroczyłaby 50 mln zł. Dodajmy, że niektóre z wymienionych inwestycji, już są na etapie budowy lub ostatecznych przygotowań, i będą realizowane bez względu na decyzję w sprawie dofinansowania. Na przebudowę ul. Wołyńskiej rozstrzygany jest właśnie przetarg, podobnie rzecz ma się w przypadku ul. Hallera, Mickiewicza, Śląskiej i Pomorskiej. Na dniach podpisana zostanie umowa na budowę tunelu w Gałkówku, z kolei jeszcze w tym roku przebudowana zostanie ul. Chrustowska w Borowej.

image_pdfimage_print