Planują rozbudowę drogi Nr 715 od Regien

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że ich plany inwestycyjne na najbliższe lata przewidują rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Regny do Budziszewic. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych, czyli opracowanie dokumentacji projektowej. Z kolei realizację prac budowlanych przewiduje się po 2021 r., po zapewnieniu pełnego finansowania w budżecie Województwa Łódzkiego.

image_pdfimage_print