Planetarium ozdobą nowego skrzydła szkoły

Podczas sesji Rady powiatu łódzkiego wschodniego, radni wyrazili zgodę na złożenie wspólnego wniosku razem z Gminą Koluszki, w celu pozyskania dofinansowania na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. Całość inwestycji ma kosztować blisko 7 mln zł. Dotacja ma pokryć 80 proc. kosztów zadania, resztę zgodnie z posiadanymi udziałami w nieruchomości w stosunku 2:1 pokryje gmina oraz powiat.

Powyższe działania naszego samorządu są m.in. reakcją na odmowną decyzję Ministerstwa Edukacji. W odpowiedzi na pismo skierowane przez Gminę Koluszki o pomoc finansową w opracowaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły, Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdziło, że „nie dysponuje środkami, którymi mogłoby wspierać jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dofinansowania inwestycji oświatowych”. Jednym słowem reforma reformą, ale samorząd musi sobie radzić samemu.

– Pomimo odmownej odpowiedzi ze strony Ministerstwa jesteśmy zdeterminowani do tego, by tę inwestycję zrealizować. Udało nam się do pomysłu przekonać radnych powiatowych, dzięki temu wspólnymi siłami spróbujemy sięgnąć po środki z UE – informuje Mateusz Karwowski, radny powiatowy a zarazem koordynator projektu i dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Przypomnijmy, że nowe skrzydło szkolnego kompleksu będzie miało powierzchnię 1200 m2. W skład budynku, który zostanie połączony korytarzem z dotychczasową bryłą, wchodzić będą: 4 klasy z przeznaczenie dla liceum, oraz 7 klas dla szkoły podstawowej. W nowym skrzydle specjalnie z myślą o „Dwójce”, ulokowana zostanie świetlica oraz gabinet logopedy. Budynek zostanie także wyposażony w windę i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo projekt przewiduje „uzbrojenie” klas w bogate wyposażenie. Wyremontowana i doposażona w nowy sprzęt zostanie także sala gimnastyczna liceum.

Jednak prawdziwą perełką w nowej inwestycji, ma być ulokowane na dachu budynku planetarium, połączone z jedną z klas o profilu fizycznym. Planetarium ma służyć wszystkim szkołom z terenu naszej gminy. Nocne obserwacje rozgwieżdżonego nieba mogą stać się prawdziwą atrakcją Koluszek. Być może uda się także stworzyć taras widokowy na dachu dobudowanego skrzydła, ale pomysł ten nie jest jeszcze ujęty w projekcie.

Jeśli chodzi o nakreślenie harmonogramu budowy, jeszcze tej zimy już po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, nastąpi wycinka drzew na terenie gdzie w przyszłości stanie nowe skrzydło szkoły. Sama budowa ma ruszyć na wiosnę 2020 r. Obecnie na terenie szkoły trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, która pozwoli odwodnić piwnice i przyszłościowo nowy budynek.

Na zamieszczonych grafikach, prezentujemy wstępną wizualizację projektowanego budynku. Kolorowa fasada ma przykuwać uwagę i zdobić szkołę szczególnie od strony Parku Miejskiego.

image_pdfimage_print