Plan zagospodarowania


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Koluszki

Wszelkich informacji na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koluszki można uzyskać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchmościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
tel (44)725-67-51
tel (44)725-67-52

Ze względu na duże rozmiary niektóre pliki mogą być spakowane za pomocą programu 7-zip. Program można pobrać na stronie producenta http://7-zip.org

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego