Plac zabaw w Kaletniku?


Plac zabaw w Kaletniku?

Gmina Koluszki znalazła miejsce na lokalizację placu zabaw w Kaletniku. Podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach radni wyrazili zgodę na wyjście przez Gminę Koluszki ze współwłasności jednej z nieruchomości. Powyższa działka zlokalizowana jest w Kaletniku przy ul. Klonowej. Na wybudowanie placu zabaw gmina będzie starać się o pozyskanie środków zewnętrznych. Być może zadanie uda się zrealizować w przyszłym roku.

(pw)