Pierwsze wybory do Zarządu Osiedli już za nami

W poniedziałek 4 marca br. mieszkańcy Osiedla Czarnieckiego i Osiedla Staromiejskiego w Koluszkach wybierali swoich przedstawicieli osiedlowych, którzy przez najbliższe 5 lat będą reprezentować ich interesy w samorządzie miejskim. W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Sokołowski, burmistrz Koluszek – Waldemar Chałat, sekretarz – Beata Kusiak-Stanisławska, skarbnik – Bogusława Kubicz, dyrektor ds. inwestycji – Mateusz Karwowski, radny powiatowy – Mateusz Jaśkiewicz, radni Rady Miejskiej – Adrian Kut, Piotr Stefańczyk, Ewelina Przygodzka i Marcin Szadkowski, który uczestniczył tylko w zebraniu Osiedla Czarnieckiego.

W tegorocznych wyborach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Czarnieckiego zgłoszono dwie kandydatury: Chmielarską Anetę i dotychczasowego Przewodniczącego Piotra Pietrzaka, który w wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów, utrzymał tę funkcję na kolejną kadencję. Do Zarządu Osiedla Czarnieckiego wybrano łącznie 4 osoby: Joannę Garbarską, Seweryna Jóźwika, Pawła Siuda i Zygmunta Kłąb. Podczas dyskusji mieszkańcy osiedla interesowali się zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Koluszki na Osiedlu Czarnieckiego, pytali o remont ulicy Krańcowej i postulowali o budowę ścieżki rowerowej, chodnika oraz budowę sieci gazociągowej przy tej ulicy. Mieszkańców interesowały także plany samorządu dotyczące starej cegielni oraz przetarg na wywóz odpadów komunalnych.

Zebranie Osiedla Staromiejskie zgromadziło jedynie 11 osób. Możliwe, że znikoma frekwencja była wynikiem bierności i braku porozumienia dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu – pana Daniela Wolskiego z mieszkańcami Osiedla Staromiejskie. Jak można było usłyszeć z ust Przewodniczącego, przez 4 lata nie spotkał się on ani razu z burmistrzem Koluszek. Okazało się ponadto, że na jedno organizowane spotkanie z mieszkańcami we wrześniu 2016 r., które jak przyznał ustępujący Przewodniczący, zawdzięcza radnemu powiatowemu panu Mariuszowi Kotyni, zaproszenie dla burmistrza Koluszek zostało złożone na biuro podawcze Urzędu Miejskiego dopiero na dwa dni przed zaplanowanym terminem spotkania. W tej sytuacji, wszyscy przybyli na zebranie mieszkańcy opowiedzieli się za kandydaturą pani Elżbiety Ekert, która jednogłośnie została wybrana nową Przewodniczącą Zarządu Osiedla Staromiejskie w Koluszkach. Pani Elżbieta obiecała przywrócić bieżącą komunikację pomiędzy Zarządem Osiedla Staromiejskie, a Urzędem Miejskim w Koluszkach i poprzez spotkania integracyjne pracować nad poprawą osłabionych relacji międzyludzkich na osiedlu. Do Zarządu Osiedla Staromiejskie wybrano: Janinę Krzywańską, Agnieszkę Ekert i Agnieszkę Karbownik. W sprawach różnych mieszkańcy wnioskowali o połączenie ulic Ogrodowej i Słowackiego a ponadto kierowali zapytania dotyczące dalszego remontu ul. Brzezińskiej, wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych i możliwości skorzystania z programów do walki ze smogiem. Już wkrótce wybory gminnych jednostek pomocniczych na kolejnych osiedlach.

image_pdfimage_print