Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje

Komunikat  Nr 2  z dnia 26 lipca 2019r.

Wodociąg publiczny Koluszki – woda nadaje się do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 23 lipca 2019r.
z wodociągu publicznego  w Koluszkach nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Koluszkach.

 

image_pdfimage_print