Pamiętajmy o odśnieżaniu

Obecna zima mocno sypnęła śniegiem, pamiętajmy zatem o obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielach posesji. Odwieczny problem, który powraca w każdym sezonie zimowym, to kwestia odśnieżania chodników. Choć przepisy wciąż pozostają te same: przed swoją posesją każdy odpowiada za odśnieżenie swojego odcinka chodnika, to jednak w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawarty jest pewien wytrych, który wykorzystywany jest do licznych dyskusji. W myśl ustawy odśnieżyć musimy chodnik położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. A co w sytuacji gdy nieruchomość oddzielona jest od chodnika pasem zieleni?

Ostatecznie, wszystko zależy od interpretacji Sądu, co rozumiemy przez słowo „bezpośrednio”. W ostatnich latach bardzo aktywne są firmy, którą specjalizują się w uzyskiwaniu odszkodowań za np. złamane kończyny podczas wypadku na śliskim chodniku. Zdaniem przedstawicieli naszego samorządu, Gmina Koluszki ma sporo postępowań z ubezpieczycielami w powyższym temacie. Nigdy zatem nie wiadomo, czy dana firma nie zwróci się o odszkodowanie do właściciela posesji, w sytuacji gdy gmina nie widzi przesłanek do odpowiedzialności za nieodśnieżony chodnik.

Pamiętajmy zatem, że nasz samorząd stoi twardo na stanowisku, że odśnieżenie chodnika i posypywanie go piaskiem nawet w przypadku oddzielającego pasa zieleni, odpowiada mieszkaniec posiadający nieruchomość przy chodniku. Jedyny wyjątek służby gminne czynią przy głównych ciągach komunikacyjnych, często pomagając oczyścić dany teren. Administratorzy i właściciel nieruchomości odpowiedzialni są także za usuwanie śniegu i sopli z dachu.

Służby samorządowe zachęcają także do włączania się w system bezpieczeństwa i informowania Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68) o miejscach z oblodzoną nawierzchnią. W takich przypadkach BIG przekaże dalej informację do odpowiedniego zarządcy, np. spółdzielni czy PKP.

Monitorujmy także miejsca, gdzie przebywają bezdomni. W przypadku natknięcia się na takie osoby, najlepiej zgłosić to na numer alarmowy 112, lub skontaktować się z Miejsko-Gminnych Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach (44 714 58 25). W trakcie mrozów przyglądajmy się także naszym sąsiadom, szczególnie tym starszym. Brak wydobywającego się dymu z komina może świadczyć na przykład o tym, że takiej osobie brakuje pieniędzy na opał.

image_pdfimage_print