Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 toku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań


Więcej informacji w załączniku.