Otwarcie żłobka przesunie się o 4 miesiące

Rada Miejska przyjęła statut oraz regulamin funkcjonowania miejskiego żłobka w Koluszkach. Nowy gminny obiekt, który zapewni opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do trzeciego roku życia, powstaje przy ul. Staszica 36. Żłobek przeznaczony jest dla 64 dzieci, nad którymi opiekę będzie sprawować dyrektor, 8 opiekunów i jedna pielęgniarka-położna. Opłata za pobyt została ustalona w wysokości 200 zł miesięcznie, czyli na poziomie 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższa kwota przewiduje opiekę do 10 godzin dziennie, czyli w godz. 7.00 – 17.00. Każda dodatkowa godzina opieki, związana z koniecznością pozostania opiekuna po godz. 17.00, została ustalona na poziomie 20 zł za godzinę. Opłata za wyżywienie dziecka wyniesie 8 zł za jeden dzień. Dla większości dzieci pobyt oraz wyżywienie w żłobku mogą jednak okazać się praktycznie darmowe, ponieważ gmina sięgnęła po środki z projektu unijnego, który przez pierwsze dwa lata funkcjonowania uruchomi zniżki dla pewnych grup społecznych. Wsparcie ma wynieść ok. 1,5 mln zł.

Otwarcie przesunięte o 4 miesiące

W związku z obfitymi opadami deszczu jakie w ostatnim czasie nawiedzały Koluszki, inspektorzy z nadzoru inwestorskiego który sprawuje kontrolę nad budową żłobka, orzekli, że przy obecnej wilgotności budynku niewskazane jest kontynuowanie prac związanych z kładzeniem podłóg, płytek i malowaniem pomieszczeń. Owszem, prace te mogą zostać wykonane zgodnie z terminem, ale w przyszłości może to skutkować pojawieniem się wilgoci. W związku z powyższym władze gminy wystąpiły do wojewody (i taką zgodę wstępnie otrzymały), o przedłużenie zakończenia inwestycji na marzec/kwiecień 2018 r. Żłobek rozpocząłby zatem funkcjonowanie z początkiem maja.    

Nabór

W związku z przesunięciem daty uruchomienia żłobka, zmieni się również termin naboru. Początkowo planowany był on na listopada br. Obecnie, miesiąc ten zostanie wykorzystany do przeprowadzenia ankiety wśród rodziców, która pozwoli gminie pozyskać bliższe informacje o zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługę, i precyzyjniej określić najbardziej potrzebujących. Ankiety dostępne będą w Urzędzie Miejskim, na stronie www.koluszki.pl, oraz u dyrekcji w gminnych przedszkolach.

Przypomnijmy, że o kolejności przyjęcie będą decydowały punkty. Najwyżej punktowane będą rodziny, które oddając dziecko do żłobka, powrócą na rynek pracy. Projekt unijny promuje bowiem osoby bezrobotne, lub czasowo nie podejmujące pracy ze względu na konieczność zajmowania się dziećmi. Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały również osoby z terenu naszej gminy, dzieci samotnie wychowywane przez jednego rodzica, a także dzieci obojga rodziców pracujących lub rodziców niepełnosprawnych.

Dyskusja podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach wskazuje również na to, że w przyszłości do regulaminu funkcjonowania żłobka mogą zostać dopisane ulgi dla rodzin wielodzietnych.

image_pdfimage_print