Otwarcie Sali Muzealnej w Koluszkach

13 października 2018 roku zapisze się znacząco w historii społeczności Koluszek. Tego właśnie dnia o godz. 12:00 została otwarta Sala Muzealna w budynku przy ulicy 3 Maja 17. Nim do tego doszło przez 6 długich lat członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek gromadzili eksponaty, archiwalia i wspomnienia związane z Koluszkami i najbliższą okolicą.
W 2012 roku Adrian Kut, Mateusz Jaśkiewicz, Mariusz Mąkiewicz oraz Damian Polny, wówczas uczniowie I LO  w Koluszkach, utworzyli Internetowe Muzeum Koluszek www.historiakoluszek.pl. Portal powstał ze względu na brak stosownego źródła, z którego można by czerpać wiedzę o historii Gminy Koluszki. Młodzież gromadziła w Internecie zbiory pozyskane od koluszkowian – dokumenty, fotografie i materiały filmowe. Bardzo szybko portal zyskał wielbicieli historii lokalnej i przez następne 2 lata wokół założycieli zgromadziła się grupa zapaleńców zdolna poświęcić się zgłębianiu lokalnej historii. Doprowadziło to do sformalizowania grupy i założenia Stowarzyszenia Historia Koluszek w 2014 roku. Prezesem Stowarzyszenia jest Adrian Kut, wiceprezesem Mateusz Jaśkiewicz, Damian Polny skarbnikiem, zaś ich głównym celem było założenie Muzeum Koluszek. Od 2014 roku działalność grupy stale rosła, a Stowarzyszenie stawało się coraz to poważniejszą inicjatywą społeczną.
Członkowie Stowarzyszenia odwiedzali świadków historii, pozyskiwali materiały historyczne i wspomnienia, a także z własnych środków wykupywali pamiątki związane z Koluszkami z rąk prywatnych, z Polski oraz Europy. Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia zajmują się historią ożywioną, czyli rekonstrukcją historyczną począwszy od czasów rewolucji francuskiej do I poł. XX wieku. Ma to na celu przybliżyć mieszkańcom historię, aby mogli jej w dosłowny sposób dotknąć. Zbiory Stowarzyszenia bardzo szybko się powiększały, a społeczeństwo Koluszek coraz częściej pytało się o możliwość utworzenia miejsca, gdzie zbiory będzie można obejrzeć. Na początku roku 2018 pojawiła się na to realna szansa. Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz Dyrektor Wydziału ds. Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mateusz Karwowski zaproponowali, aby wspólnymi siłami wraz ze Stowarzyszeniem Historia Koluszek utworzyć Sale Muzealną. Przez kilka miesięcy trwały przygotowania i rozmowy, następnie remont sali i we wrześniu 2018 roku członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek otrzymali klucze do lokalu, w którym miały znaleźć się eksponaty. Od końca września młodzież ze Stowarzyszenia wraz ze swoimi rodzicami oraz przyjaciółmi pracowała w czynie społecznym w powstającej Sali Muzealnej.
Po kilku tygodniach pracy, w słoneczne sobotnie południe 13 października 2018 roku obiekt został otwarty, czego dokonał Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Pani Anna Szostak, Pan Poseł Cezary Grabarczyk, Świadek Historii Pan Longin Derwisiński oraz Damian Tosik z klasy V, Szkoły Podstawowej nr 1  im Tadeusza Kościuszki w Koluszkach, jako  przedstawiciel społeczności uczniowskiej. Na uroczystość przybył również ksiądz Stanisław Cichosz, były wikariusz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach, który dokonał poświęcenia Sali Muzealnej. Po poświęceniu i przecięciu wstęgi zebrani goście udali się na pierwsze zwiedzanie sali. Zwiedzających przywitała prawdziwa niespodzianka, został odegrany Mazur Koluszkowski skomponowany w 1898 roku przez Henryka Eibla na rzecz budowy koluszkowskiego kościoła. Mazura zagrali Wojciech Dyner i Tomasz Krawczyk, którzy uświetnili muzycznie  ten dzień w Sali Muzealnej. Otwarciu Sali Muzealnej towarzyszył piknik historyczny ze strojami z przełomu XIX i XX wieku, wojskowym samochodem oraz grillem. Na wydarzenie przybyło około 250 osób.
Nie sposób nie wspomnieć o zmarłych, którym nowo powstała Sama Muzealna zawdzięcza bardzo dużo. To ci, którzy przekazywali informacje o czasach ostatniej wojny i latach powojennych oraz dzielili się cennymi pamiątkami, które dziś można oglądać w muzealnych gablotach. Marzyli, by doczekać za życia otwarcia tej placówki muzealnej. Są to: Zbigniew Wiśniewski, Janina Warda, Mirosław Chwiałkowski, Ryszard Bartnicki.
Sala Muzealna jest zaczątkiem przyszłego dużego Muzeum Koluszek z prawdziwego zdarzenia. Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść i posłuchać opowieści o historii lokalnej oraz zobaczyć pamiątki z nią związane. Ekspozycja obrazuje życie mieszkańców na tle kolei, rozpoczyna się eksponatami z wieku XIX, a kończy w okresie PRL. Zamiarem gospodarzy Sali Muzealnej jest to, aby miejsce to żyło i nie pełniło funkcji biernej wystawy. Członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek będą organizować spotkania tematyczne, prelekcje oraz projekcje filmowe w towarzystwie darmowej kawy, herbaty i ciastka. Wszystko po to, aby wyjść z historią lokalną do mieszkańców i zaoferować im interesującą możliwość spędzenia wolnego czasu. Stowarzyszenie pragnie, aby Sala Muzealna była miejscem jedności pokoleń, gdzie każdy mieszkaniec, będzie mógł poczuć dawnego ducha Koluszek i uczyć swoje dzieci pięknej historii ich Małej Ojczyzny.
Godziny Otwarcia Sali Muzealnej są zależne od czasu wolnego wolontariuszy ze Stowarzyszenia Historia Koluszek. Planowane jest otwieranie sali dla zwiedzających jeden raz w tygodniu oraz jeden raz w weekend, a także poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny. Wszelkie informacje na temat wydarzeń planowanych w Sali Muzealnej w Koluszkach możecie Państwo znaleźć w TwK (zachęcamy też do archiwalnych wydań naszej lokalnej gazety, w której opisane są nasze wcześniejsze działania na rzecz historii Koluszek), profilu facebookowym historiakoluszek.pl oraz stronie internetowej www.historiakoluszek.pl.
Stowarzyszenie Historia Koluszek
image_pdfimage_print