Otwarcie oddziału przedszkolnego oraz oddanie do użytku windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

12 października 2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego, który od 1 września 2021 r. poszerza ofertę edukacyjno-terapeutyczną placówki. Dzięki temu dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi i innymi zaburzeniami mogą otrzymać fachową pomoc, dostosowaną do ich możliwości i potrzeb. Przy znaczącym wsparciu Powiatu Łódzkiego Wschodniego udało się odpowiednio dostosować do tego celu salę dydaktyczną oraz łazienkę.

Drugą okazją do świętowania było oddanie do użytku windy zewnętrznej, dzięki której uczniowie z dysfunkcjami ruchowymi mają swobodny dostęp do bazy dydaktycznej w obrębie całego budynku. Zadanie to zostało dofinansowane przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego na czele z panem  Starostą Andrzejem  Opalą, pani Wiceburmistrz Koluszek Krystyna Lewandowska, przedstawiciele PFRON,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach, Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach oraz Rady Rodziców SOSW w Koluszkach.

Atrakcją wydarzenia były występy szkolnego teatru „Tacy sami”, młodzieżowej grupy tanecznej oraz inscenizacja dzieci z oddziału przedszkolnego. Myślą przewodnią części artystycznej była maksyma wielkiego pedagoga Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

Na zakończenie spotkania p. dyrektor Katarzyna Mrówka podziękowała wszystkim przedstawicielom instytucji, które wsparły te inicjatywy. Tego rodzaju projekty wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnoprawnych dając szansę na ich pełniejszy rozwój i udział w życiu społecznym.

image_pdfimage_print