Otwarcie Klubu Senior + w Koluszkach

Zgodnie z zapowiedzią, w środę 25 maja, z udziałem burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, jego zastępcy Krystyny Lewandowskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Szostak, starosty Andrzeja Opali, wicestarosty Ewy Gładysz, przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Sokołowskiego, wicewojewody Województwa Łódzkiego  Piotra Ciepluchy, wicemarszałka Województwa Łódzkiego Piotra Adamczyka,  radnych Rady Miejskiej w Koluszkach, pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach i oczywiście Seniorów, uroczyście otwarty został Klub Senior+.

W części oficjalnej, którą poprowadziła Elżbieta Przywara, koordynator Klubu Senior+, głos zabrali wspomniani wcześniej Wicewojewoda Łódzki, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Burmistrz Koluszek, który o nowo otwartym obiekcie powiedział między innymi:

„Jest to miejsce mi osobiście szczególnie bliskie. To tutaj jako starszy brat przyprowadzałem moją siostrę do przedszkola, a po latach jako tata przyprowadzałem moją córkę.

Po wybudowaniu nowego budynku przedszkola przyszedł czas na remont w tym obiekcie. Realizacja robót związanych z przebudową i aranżacją pomieszczeń po przedszkolu na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora rozpoczęła się w dniu 15 lipca 2021 roku, kiedy to podpisałem umowę o dofinansowanie z Panem Wojewodą w celu dofinansowania działań związanych z utworzeniem placówki Senior + w wysokości 200 tysięcy złotych.

W dniu 28 października 2021 roku Gmina Koluszki zawarła umowę z firmą Remontia Anna Piechota ze Skierniewic. Zakres prac obejmował wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń wewnętrznych wraz z wymianą instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych w całym budynku. Dodatkowo należało wykonać wymianę stolarki wewnętrznej, dokonać przebudowy układu pomieszczeń wewnętrznych, wykonać wyrównanie i malowanie ścian, montaż sufitu podwieszanego oraz wyrównanie i wykończenie podłóg.

Budynek po remoncie został przystosowany do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych oraz wyposażony w rzutnik oraz ekran, a także meble kuchenne do zaplecza socjalnego, meble do pomieszczeń spotkań seniorów, stoły, krzesła fotele oraz sprzęt komputerowy.

Roboty zostały zakończone i odebrane 30 marca 2022 roku. Łączna wartość wszystkich wykonanych robót wyniosła 756 866,16 zł brutto”.

Głos zabrał także dr Kazimierz Zawadzki z Akademii Wieku Dojrzałego, który mówił o personalizacji i docenieniu wieku senioralnego w społeczeństwie.

Obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Koluszkach ks. Sławomira Jałmużnego. Po  przecięciu wstęgi, uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu ludowego „Złota Jesień” oraz zespołu wokalnego działającego przy Akademii Wieku Dojrzałego. Obiekt przed oddaniem do użytku seniorów został poddany rewitalizacji. Remont był możliwy dzięki  dofinansowaniu ze Środków Budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego  „Senior plus” na lata 2021-2025, edycja 2021. „ Utworzenie Klubu Senior plus w Koluszkach”.

Siedziba Klubu znajduje się przy ulicy  Budowlanych, w lokalu zajmowanym niegdyś przez Przedszkole nr 1.

image_pdfimage_print