Otrzymamy 15 mln zł na kanalizację

Spływają kolejne bezzwrotne środki na inwestycje. Tym razem nasza gmina otrzyma 14,9 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na długości 15,7 km. Tego rodzaju informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, który składała Gmina Koluszki, podzielił się z władzami naszego miasta poseł Włodzimierz Tomaszewski, który gościł 30 maja w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Dofinansowanie pochodzi z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, którego celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy.

Blisko 15 mln zł dofinansowania to potężne środki, dzięki którym uda się skanalizować gęsto zaludnioną część naszej gminy, która do tej pory pozbawiona była dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycją objęte zostaną Różyca i Żakowice (odcinek o długości 10,5 km) oraz Gałków Mały i Duży (odcinek o długości 5,2 km). Dodajmy, że przyznane środki prawie w całości pokryją szacowany koszt inwestycji. Pieniądze nie otrzymamy jednak już obecnie, ale dopiero po wykonaniu zadania, czyli w terminie do 31.12.2025 roku.

Zgodnie z umową, gmina ma 6 miesięcy na ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy.

Obszar na którym pojawi się nowa sieć kanalizacyjna

Gałków Duży:

– od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich (odcinek 3,2 km)

– od ul. Dzieci Polskich do Stadionu Leśnego (odcinek 0,9 km)

– w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Głównej do linii kolejowej (odcinek 0,7 km)

Gałków Mały:

– w ul. Wojska Polskiego (odcinek 0,4 km)

Różyca i Żakowice (odcinek 10,5 km)

image_pdfimage_print