Opóźni się budowa budynku klubowego w Różycy


W związku z tym, że gmina nie otrzymała dofinansowania na budowę nowego budynku klubowego dla LKS Różyca, trzeba będzie rozpocząć poszukiwanie innego źródła finansowania inwestycji. W tym celu trwają m.in. rozmowy z Ministerstwem Sportu. Sam budynek jest już zaprojektowany. Wydzielone zostaną w nim trzy części. Pierwsza z nich, przeznaczona dla klubu, zostanie wyposażona w szatnie i zaplecze dla LKS Różycy. Druga część to duża sala z zapleczem kuchennym, która pełnić będzie rolę świetlicy na potrzeby sołectwa i lokalnych wydarzeń. Trzecim elementem będzie profesjonalna strzelnica, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. Nowy budynek powstanie na miejscu, które zajmuje obecna zabudowa klubowa.