Opiekun inwestora


Gmina doskonale rozumie potrzeby inwestorów. Zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę i miłą atmosferę, stając się tym samym dobrym i profesjonalnym parterem w biznesie. Dlatego z myślą o inwestorach Gmina Koluszki daje możliwość skorzystania z pomocy opiekuna inwestora, który pełni rolę przewodnika.

Do zadań opiekuna należy:
aktywne pozyskanie inwestorów,
wspomaganie organizacyjne inwestorów w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka proinwestycyjna,
opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych gminy,
przygotowanie indywidualnych prezentacji gminy pod potrzeby wskazanych inwestorów,
budowa i utrzymanie biznesowych relacji z inwestorami oraz innymi instytucjami publicznymi,
prezentowanie ofert inwestycyjnych gminy na targach branżowych,
rekomendowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do inwestowania w mieście,
prowadzenie bazy danych nieruchomości dla potrzeb ww. inwestorów,
przygotowywanie materiałów dla potrzeb inwestorów.

Elektroniczna obsługa inwestora – email: promocja@koluszki.pl