Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na adres Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4 95-040 Koluszki z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego ZUK w terminie do dnia 21 lipca 2020r. do godziny 10.00 (liczy się data wpływu aplikacji do sekretariatu).

Informacja o naborze umieszczona jest na stronie internetowej BIP:

https://zuk-koluszki.bip.gov.pl/praca-w-zuk/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-ksiegowa.html

oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach ul. Mickiewicza 4.

Zatrudnienie na stanowisku Główny Księgowy przewidywane jest od dnia 27 sierpnia 2020 r.

image_pdfimage_print