Ogłoszenie wykazu obejmującego lokal biurowy przeznaczony do dalszego najmu