Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczona nr ew. działek 3322 i 3323 obręb Świny