Ogłoszenie o wykazie nieruchomości do dzierżawy Gmina Koluszki, Borowo I działka 401.67