Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach dotacji.


Więcej informacji w załączniku.