Ogłoszenie Burmitrza Koluszek w sprawie wywieszenia wykazu o przeznaczeniu działki gruntu do dzierżawy, działka 401.39, obr. Lisowice