Ogłoszenie Burmistrza Koluszek - w sprawie wywieszenia wykazu o przeznaczeniu dzialki gruntu do dzierżawy, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 91.114, obr. Borowo I