Ogłoszenie Burmistrza Koluszek - w sprawie wywieszenia wykazu o przeznaczeniu dzialki gruntu do dzierżawy, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 401.41, obr. Borowo I