Ogłoszenie Burmistrza Koluszek


Burmistrz Koluszek ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej we wsi Świny, obręb Świny, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 332/2 i 332/3 o pow. 0,16 ha. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach – TUTAJ