Ogłoszenie Burmistrza Koluszek


Burmistrz Koluszek ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej we wsi Lisowice, obręb Lisowice, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 15/11 i 15/13 o pow. 1010 m2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach – TUTAJ