Oficjalne otwarcie Żłobka

W piątek, 21 września b.r. dokonano uroczystego, oficjalnego otwarcia żłobka, znajdującego się przy ul. Staszica 36, które w Koluszkach działa już od początku czerwca. Obecna była kadra Żłobka z dyrektor Barbarą Sokołowską oraz władze naszego miasta z  burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem i jego  zastępcą Krystyną Lewandowską na czele. Gościem specjalnym była Joanna Skrzydlewska, wice marszałek Województwa Łódzkiego oraz Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Przybyli również dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych naszej gminy, dyrektorzy firm, a także honorowi Obywatele Koluszek. Po oficjalnej części otwarcia i poświęceniu obiektu przez proboszcza parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, księdza Grzegorza Świtalskiego, wszyscy zwiedzili obiekt żłobka.

Obecnie ze żłobka korzysta 64 dzieci. To maksymalna liczba dzieci, która może znajdować się w tej placówce na dzień dzisiejszy. Obecnie pracuje tam  8 opiekunek, które ukończyły studia wyższe na kierunkach pedagogicznych lub przeszły kurs na opiekunkę dziecięcą umożliwiający pracę w żłobku, a także położna/ pielęgniarka, obecna w placówce  codziennie  przez 8 godzin.

-Pod opieką każdej opiekunki może znajdować się maksymalnie 8 dzieci, które  do grup przydzielane są wiekowo. Obecnie najmłodszą pociechą żłobka jest 10,5 miesięczna dziewczynka, najstarsze dzieci osiągają wiek 2,5 lat- powiedziała nam Małgorzata Czuba, opiekunka ze Żłobka.

Dzieci mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, które składa się ze śniadania, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorka. Posiłki te są finansowane ze środków UE.

Na koniec ważne liczby i sposób pozyskiwania funduszy na budowę obiektu, o czym w swoim wystąpieniu podczas otwarcia Żłobka wspomniał burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat.
Całkowite koszty budowy Miejskiego Żłobka w Koluszkach to kwota 3 678 911,49 zł

Na tę inwestycję Gmina Koluszki uzyskała wsparcie  finansowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w ramach realizacji zadania gminnego określonego w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji Opieki  nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” realizowany w 2017 roku, w łącznej wysokości 818 944,00 zł.

Gmina Koluszki wybudowała także plac zabaw na potrzeby dzieci ze żłobka i Przedszkola Nr 3. Wartość placu zabaw to kwota 69 987,00 zł. Wyposażenie stanowią piaskownica, most zwodzony, zestaw zabawowy, tunel, piramida i dwie ławki. Nadto w ramach w/w wynagrodzenia wykonawca zamontował zabawki tj. dwie huśtawki i karuzele zakupione w roku 2016 przez rodziców Przedszkola Nr 3.

Obok środków własnych gminy na współfinansowanie kosztów funkcjonowania miejskiego żłobka, Gmina Koluszki złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego                   na lata 2014-2020. Konkurs ten dotyczy projektów pozwalających powrócić na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Całkowita wartość projektu to 1 629 384 zł, w tym: środki unijne 1 384 976,40 zł, dotacja                      z budżetu państwa 78 407,60 zł oraz wkład własny gminy 166 000,00 zł. Okres realizacji                            to lata 2018 – 2020, w którym to okresie zapewniamy 64 miejsca dla dzieci do 3 lat.

Ostatecznie uzyskaliśmy w/w dofinansowanie i jesteśmy w trakcie jego realizacji, tzn.:

w ramach projektu zatrudnieni zostali n/w pracownicy: 8 opiekunek, 1 pielęgniarka – położna, 1 sprzątaczka, 1 kucharka; zagwarantowane jest finansowanie całodziennego wyżywienia dzieci oraz ubezpieczenie; zakupiono drobne wyposażenie kuchni, łazienek, sypialni, bawialni oraz przenośny plac zabaw.

Warto dodać, że w miesiącu maju bieżącego roku rozpisany został  przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkurs w ramach działania 03-VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Gmina Koluszki złożyła jeszcze wniosek o dofinansowanie budowy żłobka w mieście Koluszki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 3 641 409,82 zł, w tym kwota dofinansowania na zasadach refundacji poniesionych w latach 2017 – 2018 nakładów to 1 133 214,61 zł.

Obecnie wniosek nasz jest w ocenie formalnej.

Burmistrz  Waldemar Chałat złożył podziękowania  Pani Marszałek Joannie Skrzydlewskiej za wsparcie a  Dyrektor Żłobka, Pani Barbarze Sokołowskiej  i całemu zespołowi żłobka życzył dobrej i owocnej  pracy.

Żłobek czynny jest w godzinach 7:00- 17:00.

image_pdfimage_print