Oferta realizacji zadania publicznego. Organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych o specjalności piłka nożna dla dzieci do lat 9.


Oferta realizacji zadania publicznego