Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki

W dniu 29 lipca 2019 roku Gmina Koluszki podpisała umowę  nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/19-00 o dofinansowanie projektu pod nazwą “Odnawialne źródła energii szansą rozwoju rozwoju Gminy Koluszki” w ramach którego zostanie wybudowane 200 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych do produkcji energii elektrycznej.

Środki na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 133 805,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 3 761 250,00 zł

Wydatki niekwalifikowalne: 372 555,00 zł

Dofinansowanie: 3 197 062,50 zł

Wkład własny:  936 742,50 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii na terenie gminy Koluszki, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

image_pdfimage_print