Odlewnicza, Żelazna, Budowlanych na finiszu

Dobiega końca przebudowa ulic Odlewniczej, Żelaznej, Budowlanych w Koluszkach. Wykonawca został zobowiązany na własny koszt usunąć usterki stwierdzone przez komisję odbiorową. Wartość projektu to ok. 9 mln zł. Inwestycja uzyskała jednak szereg dofinansowań. Kwotę 3 mln zł na realizację kanalizacji deszczowej Gmina otrzymała z Budżetu Państwa. Pożyczka z WFOŚiGW to dodatkowe 1,1 mln zł oraz, co się rzadko zdarza przy inwestycjach gminnych – 1,5 mln zł przekazał Powiat Łódzki Wschodni.

image_pdfimage_print