Odbierz zaproszenie na lodowisko


Dla wszystkich miłośników jazdy na łyżwach zostało przygotowanych ponad 2800 bezpłatnych zaproszeń, które finansuje Urząd Miejski. Część z nich Urząd przekazał do placówek oświatowych (otrzymali je uczniowie tych szkół), a część czeka na uczniów mieszkających na terenie naszej gminy, którzy uczęszczają do szkół spoza jej granic. Właśnie te osoby zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Koluszkach, pok. Nr 001 (parter) wraz z legitymacją uczniowską, po odbiór zaproszenia.