E-USŁUGI


Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

  1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
  3. Każdy pełnoletni obywatel RP jest zobowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego jeśli zamieszkuje na terytorium RP, obywatele RP mieszkający za granicą mają prawo do dokumentu.
  4. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (wymiana) należy złożyć w przypadku:


 Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.


 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w następstwie, czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.


Usługi dostępne przez Internet

Informacji na temat innych e-usług można uzyskać na stronie www.obywatel.gov.pl