Obwieszczenie Burmistrza Koluszek


Obwieszczenie Burmistrza Koluszek zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w sołectwie Żakowice – Różyca w ulicach: Zagajnikowa – Krzywa, Zagajnikowa – Spokojna, Łączna, Wycieczkowa, Brzozowa, Sosnowa – Wczasowa, Wiśniowa, Cicha, Sporna w gm. Koluszki