Numery kont do wpłat na rzecz gminy pozostają bez zmian

Gmina Koluszki na kolejne 4 lata (licząc od czerwca) przedłużyła z bankiem PKO Bank Polski SA obsługę bankową Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych naszej gminy. W związku z powyższym wciąż obowiązywać będą te same rachunki bankowe, z których przy wpłatach korzystamy obecnie. Dotyczy to również takich jednostek gminnych jak szkoły, przedszkola czy KPGK (szczegółowe informacje do pozyskania bezpośrednio w tych placówkach).

Przypominamy, że w przypadku gdy wpłata na rzecz gminy dokonywana jest w powyższym banku, nie jest pobierana prowizja od transakcji.  

Nowością przy tegorocznej umowie z bankiem jest możliwość wprowadzenia kart przedpłaconych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach. Karty dostarczane przez bank mają służyć do wypłaty świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej. Wypłata gotówki dokonywana ma być w bankomatach.  Bank zapewni bezprowizyjne wypłaty z własnych bankomatów. Karty dostarczane przez bank, ma wydawać Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach.

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH KONT BANKOWYCH GMINY KOLUSZKI:

Numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat:
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach, ul. 11 Listopada 41

Rachunek bieżący: DOCHODY 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
Wpłaty z tytułu:

  • podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, łącznego zobowiązania pieniężnego itp.),
  • opłat (skarbowej, adiacenckiej, eksploatacyjnej, targowej, za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej, od wniosków o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, za usługi opiekuńcze, za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej, za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów oraz zakup nieruchomości należących do Gminy Koluszki)

Rachunek bieżący GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947
Wpłaty z tytułu:

  • Wpłaty z tytułu za gospodarowanie odpadami – wynikających z ustaw o ochronie środowiska i utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
image_pdfimage_print