Nowy żłobek i grupy przedszkolne w budynku dawnego gimnazjum


Zapadły ostateczne decyzje w temacie zagospodarowania budynku po byłym gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach. Budynek zostanie przeznaczony pod żłobek i przedszkole. Urząd Miejski opracował już stosowny projekt zagospodarowania. Na parterze zostaną ulokowane pomieszczenia administracyjne i kuchnia. Na I piętrze znajdzie się żłobek dla 64 dzieci. II piętro zostanie przeznaczone dla czterech grup przedszkolnych (łącznie 100 dzieci), które odciążą obecne placówki. Aby zapewnić wygodny dostęp do pomieszczeń, do budynku zostanie dobudowana klatka schodowa z windą. Dodatkowo szatnie zostaną przypisane oddzielnie dla żłobka i przedszkola, poprzez ulokowane ich na każdym z pięter.

Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, inwestycja mogłaby zostać uruchomiona już 1 września 2020 r. Dodajmy, że na prowadzenie żłobka w powyższym miejscu, gmina pozyskała 1,3 mln zł dotacji ze środków unijnych. Czynione są również starania, by pozyskać dodatkowe pieniądze z programu „,Maluch”, na dostosowanie obiektu do zaplanowanych działań.

Przypomnijmy także, że z końcem kwietnia 2020 r. miejski żłobek przy ul. Staszica w Koluszkach przestanie podlegać pod projekt unijny. Oznacza to, że od 1 maja przy naborze nie będą obowiązywać już kryteria projektu skierowane do osób o szczególnej sytuacji na rynku pracy, ale nabór będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy.