Nowy operator pogotowia ratunkowego ma zapewnić lepszy sprzęt


Od kilku lat pomoc medyczna w postaci pogotowia ratunkowego, na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obsługiwana była przez szpital z Tomaszowa Maz. Poza Koluszkami, karetki stacjonowały w Tuszynie i Kurowicach. W awaryjnych sytuacjach, wykorzystywana była również karetka z Brzezin.         

Od stycznia 2022 r. obsługę powyższej pomocy medycznej na terenie naszego powiatu może przejąć Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Tego rodzaju rekomendację uchwaliła w tej kwestii Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Ostateczną decyzję podejmie wojewoda. 

Zmiana może być szansą na skok jakościowy w pogotowiu ratunkowym. WSRM zadeklarowała bowiem, że do obsługi naszych mieszkańców chce wprowadzić najnowsze karetki z 2020 r. Na ich wyposażeniu znalazłyby się m.in. nowoczesne urządzenia do ucisku klatki piersiowej, które pozwalają na dłuższą reanimację. Nowy operator zapowiedział także utrzymanie w Koluszkach karetki S z lekarzem. Dodajmy, że pozostałe karetki operujące na terenie naszego powiatu zabierają do pojazdu jedynie ratowników medycznych.   

W przypadku dokonania wyboru nowego operatora pogotowia ratunkowego, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zadeklarowała również przejęcie wszystkich dotychczasowych pracowników stacji pogotowia w Koluszkach. Przypomnijmy, że obecnie pogotowie ratunkowe stacjonuje na terenie naszego miasta w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach.