Nowe zasady przyjmowania odpadów wielkogabarytowych

Co i w jakich ilościach będziemy mogli oddać na PSZOK

Od 1 czerwca zacznie obowiązywać nowy regulamin tzw. PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach.

Przypomnijmy, że zmiany były konieczne w związku z nadużyciami, jakich dokonywali mieszkańcy Gminy Koluszki. W drugiej połowie ubiegłego roku PSZOK, który miał służyć mieszkańcom, został wręcz zasypany odpadami wielkogabarytowymi, z których duża część nie pochodziła w ogóle z terenu naszej gminy. Okazywało się bowiem, że w geście „przysługi dobrosąsiedzkiej” mieszkańcy Gminy Koluszki przyjeżdżali do punktu odbioru z mieszkańcami Jeżowa, Rogowa, Budziszewic czy Brzezin, i oddawali odpady niejako na swoje konto. A zgodnie z obowiązującym wtedy regulaminem, każdy z mieszkańców naszej gminy, po udokumentowaniu swojego miejsca zamieszkania, miał prawo oddać odpady wielkogabarytowe pochodzące z jego domu. Na dostarczaniu odpadów na PSZOK, niektórzy zaczęli robić nawet biznes.

Nowy regulamin opracowany przez Urząd Miejski w Koluszkach, a zatwierdzony przez Radę Miejską w Koluszkach 8 kwietniu 2020 r., podtrzymuje zasadę, że PSZOK służy jedynie do przyjmowania odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koluszki.

Nie można oddawać odpadów zmieszanych. Z nieruchomości zamieszkanych przyjmowane będą bezpłatnie takie rodzaje odpadów jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych jak leki czy chemikalia.

By rozwiązać problem nadużyć i prób wykorzystywania PSZOK do działań biznesowych, ograniczeniu ulega ilość przyjmowanych odpadów. Odpady budowalno-remontowe będzie można oddać w ilości 30 kg na rok, a odpady wielkogabarytowe (np. meble) do 200 kg na rok. Właściciel nieruchomości będzie mógł oddać tylko do 4 opon rocznie, czyli tyle ile faktycznie jesteśmy w stanie zużyć w ciągu jednego roku.

UWAGA, na PSZOK nie będą przyjmowane takie odpady jak: zmieszane odpady komunalne, azbest, części samochodowe, zmieszane odpady budowlane, odpady poprodukcyjne, odpady w nieszczelnych opakowaniach, papy, onduliny, okna plastikowe, szkło okienne, waty szklane.

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane będą do samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonych pojemników/kontenerów lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady trzeba będzie dostarczyć w formie posegregowanej. Pojemniki nie mogą przeciekać. Meble i inne odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione. Odpady budowlane trzeba będzie dostarczać w formie selektywnej z podziałem na: odpady z betonu, gruzu ceglanego i ceramikę.

Na koniec dodajmy, że w celu weryfikacji, pracownicy PSZOK będą mieć obowiązek uzyskania od osoby przekazującej odpady, adres nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone. Wszystkie dostarczone odpady będą ważone.

image_pdfimage_print