Niech się święci 3 Maja!


Przy słonecznej pogodzie mieszkańcy Koluszek uczestniczyli w obchodach święta 3 Maja. Podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz Grzegorz Świtalski, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach przypomniał rys historyczny święta Matki Bożej Królowej Polski, umieszczając jego znaczenie w perspektywie czasów współczesnych.  Po Mszy uformował się orszak złożony z przedstawicieli władz naszego miasta, gminy i powiatu, społeczności szkolnej, Policji, Wojska, Straży Pożarnych, zakładów pracy i instytucji związanych z Gminą Koluszki, harcerzy i stowarzyszenia Historia Koluszek. Centralne uroczystości odbyły się, jak zawsze, pod pomnikiem Orła Białego, kopii rzeźby dłuta Władysława Strzemińskiego. Po podniesieniu flagi Biało-Czerwonej na maszt, salwie honorowej, odśpiewaniu mazurka Dąbrowskiego, Apelu Poległych i okolicznościowym przemówieniu burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, oraz Grażyny Tuzikiewicz-Gniteckiej wicedyrektora Delegatury Łódzkiej NIK, przedstawiciele władz i innych organów Gminy Koluszki złożyli pod pomnikiem Orła Białego wieńce i kwiaty. Wspólne fotografowanie się na tle Orła Białego po zakończonych uroczystościach weszło nam w krew, stając się już trwałą tradycją.