Nie będzie podwyżki za śmieci

To już pewne. Przez najbliższy rok, a być może i dwa lata, nie będziemy swoich myśli zaprzątać kwestią podwyżki za odbiór śmieci. Po przeanalizowaniu kosztów, Burmistrz Koluszek zadecydował o tym, by nie występować do Rady Miejskiej z inicjatywą podwyższenia stawek za odbiór odpadów komunalnych. Obecna stawka 24 zł od osoby zostaje zatem utrzymana na cały 2022 rok. Ponieważ nowa umowa, zawarta ponownie z firmą HAK, będzie obowiązywać aż do 2023 roku, istnieje duża szansa na to, że powyższa stawka zostanie pozostawiona do końca umowy. Będzie to jednak zależeć od tego, czy segregacja na obecnym zadawalającym poziomie, utrzymana zostanie przez mieszkańców naszej gminy.

Przyczyny utrzymania obecnej stawki

Zdaniem przedstawicieli koluszkowskiego samorządu, wpływ na pozostawienie stawki na poziomie 24 zł, miały dwa czynniki. Pierwszy z nich to konkurencja. Do obecnego przetargu zgłosiły się trzy firmy. Magnesem przyciągającym do walki o nasz rynek, stało się wydłużenie umowy na odbiór odpadów z 1,5 roku do 2,5 lat.

Drugi czynnik pozwalający na niepodnoszenie stawki, to zdaniem gminy, ograniczenie niekontrolowanego napływu odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). O ile w 2019 r. przed wprowadzeniem limitów ilościowych na PSZOK oddano 1000 ton odpadów wielkogabarytowych, o tyle w 2021 r. już tylko ok. 350 ton. Pozwoliło to na obniżenie kosztów na jednego mieszkańca o ponad 3 zł w skali miesiąca. A zatem gdyby gmina zdecydowała się na nielimitowany odbiór odpadów wielkogabarytowych, stawka z marszu musiałaby zostać podwyższona do 27 zł miesięcznie. Pytanie czy mieszkańcy wyraziliby chęć na podwyżkę? Za pozostawieniem limitów na PSZOKu gminę przekonuje to, że większość mieszkańców rzadko oddaje tak wielką ilość odpadów wielkogabarytowych, by nie mieścić się w dostępnych limitach. Ile bowiem razy w roku możemy opróżniać komórkę czy wymieniać meble. Poza tym gmina boi się tego, że zniesienie limitów znów spowoduje napływ śmieci z sąsiednich gmin lub od firm, które nie chcą płacić za składowanie swoich odpadów z codziennej działalności.

Segregowanie popłaca

Analiza ilości oddawanych odpadów jasno ukazuje, jak olbrzymi wpływ na ostateczną cenę odbioru śmieci, ma odpowiednia segregacja. Dla przykładu za tonę odpadów niesegregowanych firmie HAK płacimy 890 zł. Tymczasem tona odpadów segregowanych kosztuje nas jedynie 520 zł. A zatem każdy wyjęty surowiec z worka z odpadami niesegregowanymi i przeniesiony do worka z segregacją, to konkretna oszczędność finansowa.

By zobrazować skalę odbioru odpadów podajmy, że w 2019 r. oddaliśmy 4170 ton odpadów zmieszanych, z kolei w 2021 r. już tylko 2620 ton. Ze śmieci zmieszanych ubyło najwięcej plastiku. Z 330 ton w 2019 r. segregacja plastiku wzrosła do 1500 ton w 2021 r..

Na czym można zaoszczędzić

W stawce 24 zł od mieszkańca, znajdują się dwie kosztowe pozycje, które wymagają oddzielnego omówienia. Pierwsza z nich to BIOodpady. Osoby, które zagospodarują je na własnym terenie, poprzez budowę kompostownika, mogą obniżyć miesięczną stawkę o 15 proc. czyli do poziomu 20,40 zł. Z opcji tej korzysta już 846 gospodarstw, czyli 2923 osoby. To ok. 12 proc. mieszkańców gminy.

Druga frakcja, która ogromnie podwyższa stawkę za odbiór odpadów to popiół. Miesięcznie każdy mieszkaniec przeznacza na nią 5,56 zł. W ostatnim roku oddaliśmy 1560 ton odpadów paleniskowych. Opłata ta może wydawać się niesprawiedliwa, ponieważ nie każdy mieszkaniec wytwarza popiół. Nie robią tego np. mieszkańcy z ogrzewaniem gazowym. Niestety obecnie obowiązująca ustawa nie pozwala samorządom zwalniać swoich mieszkańców z tego rodzaju opłaty. Gmina wciąż jednak szuka takich rozwiązań, które pozwoliłyby mieszkańcom na obniżenie stawki po przejściu na ekologiczne źródła ogrzewania, związane z zaprzestaniem produkcji popiołu.

Porównanie cen

Bardzo ciekawie w kontekście opłat za odbiór odpadów, prezentuje się porównanie cen jakie serwują swoim mieszkańcom okoliczne samorządy. Z zestawienia opłat, które na własny użytek sporządził Urząd Miejski w Koluszkach wynika, że zakontraktowana w Gminie Koluszki na najbliższy rok stawka 24 zł od osoby, to praktycznie najniższa stawka w okolicznym rejonie. Tabelę prezentujemy poniżej. Co ważne, większość z prezentowanych w tabeli opłat w poszczególnych samorządach, to stawki przed zbliżającymi się przetargami. Stawki te będą zatem raczej rosnąc niż maleć. Tymczasem nasza gmina przetarg ma już za sobą. Warto również zwrócić uwagę na to, że w Gminie Koluszki pojemniki na śmieci dostarczane są za darmo, co nie jest standardem we wszystkich miejscowościach. Nasza gmina dostarcza również za darmo worki na śmieci (za wyjątkiem worków na bioodpady).

Wytyczne na przyszłość

Choć opłata za śmieci na najbliższą przyszłość została zabezpieczona dla mieszkańców naszej gminy, w Urzędzie Miejskim w Koluszkach wciąż trwają poszukiwania skutecznych narzędzi do stabilizowania ceny. Poza zachęcaniem do jeszcze staranniejszej segregacji, jednym z priorytetów będzie uszczelnianie rejestru osób płacących za śmieci. Obecnie bowiem ponad 2 tys. osób, choć jest zameldowanymi na terenie naszej gminy, nie złożyło stosownej deklaracji, a zatem nie istnieje w rejestrze osób odprowadzających opłatę śmieciową. Po „namierzeniu”, osoby te z reguły tłumaczą się wyjazdami z miejsca zamieszkania, studiami, ale według gminy spora liczba osób zwyczajnie oszukuje. Ponieważ gmina nie zarabia na odbiorze odpadów, opłata od każdej dodatkowej osoby wpływa na obniżenie ostatecznej stawki dla wszystkich mieszkańców.

Pod tym samym kątem sprawdzane są również podmioty gospodarcze. Zdarzają się bowiem firmy, które nie mają podpisanej umowy na odbiór odpadów, a śmieci wyrzucają do ogólnodostępnych dużych pojemników.

Duży niepokój wzbudzają również spore zaległości w uiszczaniu opłat za śmieci. W listopadzie mieszkańcy winni byli gminie aż 870 tys. zł. Samorząd jednak przypomina, że egzekucja za odpady komunalne jest egzekucją podatkową, a zatem Urząd Skarbowy może zająć pensję, a nawet środki trwałe. To oczywiście długotrwałe postępowanie, ale nieuchronne i skuteczne.

 

Składniki wchodzące w skład stawki za odbiór odpadów komunalnych

Miesięczny koszty na mieszkańca rok 2022
Odpady niesegregowane 9,34 zł
Papier 0,17 zł
Tworzywa sztuczne 3,23 zł
Szkło 0,55 zł
Odpady paleniskowe 5,56 zł
Odpady BIO 2,98 zł
Opony 0,06 zł
Odpady wielkogabarytowe 1,18 zł
Leki 0,03 zł
Koszty pracownicze 0,30 zł
Koszty PSZOK 0,15 zł
Inne (przesyłki, druki, odbiory) 0,56 zł
Wpływy z PSZOK -0,11
Łącznie 24 zł

Zestawienie opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminach i miastach ościennych

Opłata od osoby Termin zakończenia umowy
Koluszki 24 zł 31.12.2023
Andrespol 1 os. 35 zł, od.5 os. 31 zł 31.08.2022
Brójce 32 zł 31.12.2022
Nowosolna 1 os. 27 zł, od 6 os. 16 zł 31.12.2021
Rzgów 28 zł 12.12.2022
Brzeziny miasto 32 zł od 01.01.2022
Brzeziny gmina 35 zł od 01.01.2022
Rogów 28 zł 31.12.2021
Jeżów 31 zł 31.08.2024
Dmosin 36,30 zł 31.12.2021
Budziszewice 24 zł 31.12.2021
Ujazd 24 zł 31.12.2022
Żelechlinek 20 zł 31.12.2021
Tomaszów Maz. 26,50 zł 31.12.2022
Aleksandrów Łódzki 32,50 zł 01.02.2022
Czarnocin 28 zł 01.07.2024
Piotrków Tryb. 29 zł 31.12.2021
Skierniewice 20,60 ( od nowego roku prawdopodobnie 28 ł) 31.12.2021
image_pdfimage_print